Black Moon Sea กิจกรรมภารกิจพิชิตอาวุธ UR

716

Black Moon Sea กิจกรรมภารกิจพิชิตอาวุธ UR

กิจกรรมง่ายๆ เพียงเพื่อนๆ ทำภารกิจที่กำหนดในแต่ละวัน และสะสมแต้มอุกาบาตให้ครบตามกำหนด
หากสะสมครบ 250 แต้มแล้ว รับอาวุธ UR ไปเลย

เงื่อนไขกิจกรรม

  1. ตัวละครเลเวล 10
  2. ผู้เล่นจะมีระยะเวลาในการทำภารกิจ 10 วัน หลังจากที่ตัวละครถึงเลเวล 10 แล้ว
  3. ผู้เล่นจะต้อง Login เข้าเกม เพื่อปลดล็อคเควสของวันนั้นๆ
    (ตัวอย่างเช่น ผู้เล่น Login เข้าเกมวันแรกและได้ทำเควสทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว แต่วันที่ 2 ไม่ได้ Login เข้าเกม และมา Login เข้าเกมในวันที่ 3 แทน เควสจะปลดล็อคให้ทำเพียงของวันที่ 2 เท่านั้น ฉะนั้น อย่างลืมเข้าเกมมาทำเควสกันด้วยนะ ^^)

UR