กิจกรรม Black Moon Sea ล็อกอิน 14 วัน

927

Black Moon : ล็อกอิน 14 วัน

ล๊อกอินครบ 7 และ 14 วัน จะสามารถรับ Ulti วิญญาณอเวจี SSR

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

00

33