Black Moon : ขั้นตอนการเติม Item Code

761

Black Moon : ขั้นตอนการเติม Item Code

 

ขั้นตอนที่ 1 : ให้กดไปที่ “รูปตัวละครมุมขวา”

222

ขั้นตอนที่ 2 : กดที่ปุ่ม “เฟือง”

2023 09 09 12 29 55

ขั้นตอนที่ 3 : กดที่ปุ่ม “เติมโค้ด”

2023 09 09 12 35 26

ขั้นตอนที่ 4 : จะปรากฎหน้าต่างเติมโค้ดเพื่อให้นำ Item Code กรอก เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กด “ยืนยัน”

2023 09 09 12 38 45

ขั้นตอนที่ 5 : หลังจากกดยืนยัน Item จะปรากฏที่หน้าจอ

Screenshot 20231012 155849