กิจกรรมแข่งขันอันดับลุ้นรับรางวัลมากมาย

731

Black Moon : กิจกรรมแข่งขันอันดับ

1.แข่งขันอันดับ CP อาวุธ อันดับ CP เป็นการแข่งขันทั้งเซิร์ฟเวอร์เมื่อติดอันดับจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้
รางวัลเป้าหมายภารกิจ : เมื่อค่า CP ถึงตามระดับที่กำหนดก็จะได้รับรางวัล

01

2.แข่งขันอันดับ Ulti CP (ท่าไม้ตาย)อันดับ CP เป็นการแข่งขันทั้งเซิร์ฟเวอร์เมื่อติดอันดับจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้รางวัลเป้าหมายภารกิจ : เมื่อค่า CP ถึงตามระดับที่กำหนดก็จะได้รับรางวัล

02

3.แข่งขันอันดับ CP สัตว์เลี้ยงอันดับ CP เป็นการแข่งขันทั้งเซิร์ฟเวอร์เมื่อติดอันดับจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้
รางวัลเป้าหมายภารกิจ : เมื่อค่า CP ถึงตามระดับที่กำหนดก็จะได้รับรางวัล

03

4.แข่งขันอันดับ CP คู่หูอันดับ CP เป็นการแข่งขันทั้งเซิร์ฟเวอร์เมื่อติดอันดับจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้
รางวัลเป้าหมายภารกิจ : เมื่อค่า CP ถึงตามระดับที่กำหนดก็จะได้รับรางวัล

04

5.แข่งขันอันดับ CP รูนอันดับ CP เป็นการแข่งขันทั้งเซิร์ฟเวอร์เเมื่อติดอันดับจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้
รางวัลเป้าหมายภารกิจ : เมื่อค่า CP ถึงตามระดับที่กำหนดก็จะได้รับรางวัล

05