Black Moon : Awaken Path

186

Black Moon : Awaken Path

Menu 1

ระบบ Awaken Path เป็นระบบคลาสของตัวละคร ในแต่ละวันผู้เล่นสามารถเข้ามาร่วมโหวตคลาสที่ชื่นชอบได้ โดยใช้ไอเทม Assistance Card ซึ่งสามารถรับฟรีได้จาก Shop ภายในเกมทุกวัน วันละ 1 ชิ้น และสามารถรับได้จาก ภารกิจกรายวันอีก 1 ชิ้น
Assistance Card

ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมี 2 คลาส ให้เลือก โดยผู้เล่นสามารถเปลี่ยนคลาสของตัวละครได้ต่อเมื่อตัวละคร เลเวล 30
1. ตัวละคร Kamitsuki สามารถเปลี่ยนเป็น 2 คลาสได้ ดังนี้
ดาบ

Flame Knight
giphy

Dimension Swordmen
giphy

2. ตัวละคร Lilim สามารถเปลี่ยนเป็น 2 คลาสได้ ดังนี้
Lilim

Void Witch
giphy
Electro Oracle
giphy

3. ตัวละคร Ling สามารถเปลี่ยนเป็น 2 คลาสได้ ดังนี้
Ling

Shadow Heart
giphy

Paladin Eyes
giphy

เมื่อผู้เล่นทำการเปลี่ยนคลาสเลเวล 30 แล้ว ผู้เล่นสามารถรับชุดแฟชั่นประจำคลาสได้ โดยเลือกรับชุดใดชุดหนึ่งเท่านั้น
Kamitsuki fashion

Lilim fashion

Ling fashion